Obchodné podmienky pre podnikateľov

§ 1 Činnosť Predávajúceho

1. Majiteľom obchodu Dajar je: Dajar spol. s. r.o. , ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin, Poľsko, IČO: 003800675, DIČ: 669-22-96-668, zapísaná do registra podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom, IX Hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra v meste Koszalin, pod číslom 0000006818; Predávajúci vyhlasuje, že podľa zásad uvedených v tomto Poriadku predáva: 
a) Zákazníkovi, ktorý sa chápe ako fyzická osoba, ktorá používa internetový obchod na účely, ktoré nie sú priamo spojené s jeho hospodárskou alebo profesijnou činnosťou, t. j. Spotrebiteľovi 
b) s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie, prostredníctvom internetového obchodu, realizujúc transakcie bez súčasnej prítomnosti obidvoch strán.
3. Vo svojej ponuke má Predávajúci sortiment z oblasti domácich spotrebičov a záhradného nábytku. 

§ 2 Podávanie objednávok

1. Kupujúci znáša plnú zodpovednosť za uvedenie nekompletných alebo nepravdivých údajov, najmä za uvedenie údajov, ktoré neexistujú alebo ktoré patria inej osobe.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na priamy kontakt s Kupujúcim s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie s cieľom overenia informácií, ktoré Kupujúci uviedol vo formulári. 
3. Zaslanie objednávky Predávajúcemu znamená konečné potvrdenie objednávky. Podaním objednávky Zákazník uzatvára s internetovým obchodom Dajar zmluvu o predaji objednávaných tovarov.
4. Kupujúci znáša plnú zodpovednosť za akékoľvek následky podania nevhodnej objednávky a najmä následky objednania iných ako zamýšľaných vecí, uvedenia nesprávneho počtu kusov, uvedenia nesprávneho miesta výdaja objednaných vecí a pod. 
5. Ak sa Kupujúci správne zaregistroval, stačí mu na urobenie nákupu len uviesť svoje prihlasovacie meno a heslo.
6. Každá objednávka podaná v súlade s podmienkami stanovenými týmto Poriadkom predstavuje základ pre uzavretie osobitnej zmluvy o predaji pre každú z objednaných vecí uvedených v obsahu objednávky.

§ 3 Individuálne objednávky

1. Predávajúci môže umožniť Kupujúcemu objednať a kúpiť "Výrobky na objednávku" určené Kupujúcim. 
2. Výrobky na objednávku - podávanie takýchto objednávok sa uskutočňuje pomocou kontaktu cez e-mail alebo fax.  
3. Podmienky podávania objednávky Kupujúcim na veci podľa ods. 1 sa budú zakaždým vyjednávať medzi stranami a uzavretie zmluvy alebo zmlúv o predaji objednaných vecí sa uskutočňuje vo chvíli, keď Kupujúci obdrží od Predávajúceho potvrdenie prijatia objednávky.
4. Individuálne objednávky sa realizujú na základe predchádzajúceho preddavku vo výške 80 % na účet Predávajúceho. 
Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy.

UPOZORNENIE: Vyhradzujeme si právo na chyby v popise produktu. (Chybou sa rozumie aj zle nastavená cena u produktov - tieto chyby predávajúci samozrejme bezodkladne napraví)

§ 4 Dopravné náklady a formy platby

I. Doprava na území Slovenska

1. Pri objednávke tovaru do sumy 150 EUR brutto platia následujúce ceny:

- platby kreditnou kartou alebo platby na účet vopred   

- 8 EUR - zásielky do 19,99 EUR brutto

 - 6 EUR - zásielky od 20 -69,99 EUR brutto

 - 5 EUR - zásielky od 70 -149,99  EUR brutto

Pre všetky vyššie uvedené zásielky pri platbe na dobierku dopočítavame 1,5 EUR.

2. Dopravné náklady GRATIS - v prípade objednávky tovaru nad 150 EUR brutto.

 

II. Medzinárodná doprava na území Európy

1. Dopravné náklady GRATIS - v prípade objednávky tovaru nad 300 EUR brutto. 

 2. Dopravné náklady v prípade objednávky vo výške menej ako 300 EUR brutto podľa nižšie uvedenej tabuľky:

Hodnota objedn.

Doprava zóna I

Doprava zóna II

0,00 – 29,99 EUR

€ 15,00

€ 40,00

30,00 - 99,99 EUR

€ 10,00

€ 35,00

100,00 -199,99 EUR

€ 8,00

€ 25,00

200,00 -299,99 EUR

€ 6,00

€ 20,00

od 300,00 EUR

GRATIS

GRATIS

 

3. UPOZORNENIE! Uvedené dopravné náklady do zahraničia neplatia pre výrobky zo sekcie „ZÁHRADA”. V tomto prípade sa náklady na zaslanie stanovujú individuálne.

4.Zásielka na dobierku je možná (okrem Slovenska) len na území Poľska, Nemecka a Českej republiky. Dlžná čiastka prijíma sa od príjemcu v mene danej krajiny.

5. Dopravné náklady závisia od zóny, v ktorej sa daná krajina nachádza. 

ZÓNA I: Belgicko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Švédsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Dánsko.

ZÓNA II: Nórsko, Švajčiarsko, Cyprus.

6. Platba pre nákupy v internetovom obchode www.obchod.dajar.sk je realizovaná v mene euro.

7. V prípade zásielok mimo územie Európskej únie, znáša akékoľvek colné poplatky a iné dodatočné náklady Zákazník.

III. DOSTUPNÉ FORMY PLATBY:


1. Hotovosťou kuriérovi  – príjemca zásielky platí za objednaný tovar kuriérovi pri prevzatí zásielky. Príjemca by mal mať pripravenú presnú sumu. V prípade medzinárodných zásielok (len na území Nemecka, Českej republiky a Slovenska) sa dlžná čiastka prijíma od príjemcu v mene danej krajiny.
2. Platba vopred – prevod na bankový účet Predávajúceho na Slovensku v eurách. V tomto prípade sa zaslanie realizuje po pripísaní prostriedkov na účet Predávajúceho.
3. Platobná karta  – možnosť dostupná len pre zákazníkov, ktorí podajú objednávku prostredníctvom on-line obchodu po prihlásení sa.  Banka, ktorá obsluhuje platobné karty je BRE BANK SA pobočka Koszalin, Poľsko. Karty, ktorými možno platiť: Visa, Visa Electron, MasterCard Maestro, MasterCard Electronic.
4. PayPal – on-line platobný systém. PayPal je pohodlný a jednoduchý spôsob realizácie platieb pre tých, ktorí majú PayPal účet. Zákazník zasiela prostriedky bez toho, aby znášal dodatočné náklady a uvádzal údaje kreditnej karty alebo bankového účtu.  Zaslanie objednávky sa realizuje po pripísaní prostriedkov na PayPal účet Predávajúceho.

 
5. Predávajúci vystavuje potvdenku alebo faktúru (na žiadosť Kupujúceho).
6. Potvrdenka a nákladný list sa nachádzajú vo vložke alebo fóliovom vrecku nalepenom na vonkajšej strane zásielky.
7. Originál faktúry DPH sa zasiela Kupujúcemu doporučeným listom.
8. Kupujúci z EÚ - Predávajúci vyhlasuje, že v prípade firiem, ktoré majú európsky IČ DPH, je možné vystaviť faktúru s       DPH 0 %. Je to v súlade s čl. 42, ods. 1 zákona zo dňa 11.03.2004 o dani z tovarov a služieb. 

9. Spolu s faktúrou predávajúci posielá dodací list a Potvrdenie prijatia tovaru. Kupujúcy je povinný odoslať promptne Predávajúcemu rúčne podpisanú a  označenú pečiatkou kópiu Potvrdenia prijatia tovaru. 
10. Ceny tovarov, ktoré sa nachádzajú v internetovom obchode Predávajúceho, sú uvedené v eurách a zahŕňajú DPH.

§ 5 Realizácia objednávok

1. Dodávka objednaných výrobkov sa uskutoční v termíne od 5 do 14 pracovných dní od dátumu podania objednávky Kupujúcim. Tovary "na objednávku" sa dodajú v termínoch dohodnutých medzi stranami. 
2. Zároveň má Predávajúci právo neprijať objednávku - časť objednávky alebo celú - v prípade nedostatku objednaných vecí. V takejto situácii bude Kupujúci v termíne do 24 hodín (počítajú sa pracovné dni) informovaný o tom, že objednávku nie je možné v danom termíne prijať. 
3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednávok, ktoré boli vyplnené spôsobom, voči ktorému má Predávajúci výhrady, pokiaľ tieto výhrady nebudú vyriešené počas priameho kontaktu s Kupujúcim, alebo nebude možné sa s Kupujúcim skontaktovať. 
4. Vo všetkých činnostiach týkajúcich sa realizácie objednávky je Kupujúci pre zjednodušenie transakcie povinný používať číslo objednávky a číslo zákazníka, ktoré mu pridelil Predávajúci. 
5. Predávajúci si vyhradzuje, že objednané veci môžu byť dodané na miesto výdaja po častiach a/alebo samostatnými zásielkami.

§ 6 Dodávka a prevzatie objednaných vecí:

1. Počas odberu objednaného tovaru Kupujúci :

a. bezodkladne overí stav balenia a potvrdí obdržanie zásielky


b. nezávisle od vyššie uvedeného – otvorí zásielku a overí stav objednaných vecí v okamihu ich výdaja, ich zhodu s podanou objednávkou a uzavretou zmluvou 


c. Reklamácia mechanického poškodenia výrobku , ktorá vznikla počas dodávky , sa zohľadňuje iba v prípade , že bude nahlásená  v deň DODÁVKY . Reklamácia musí byť nahlásená kuriérovi alebo v najbližšej pobočke kuriérskej spoločnosti a spoločne s kuriérom musí byť spísaný zápis o škode , ktorý bude presne popisovať druh poškodenia tovaru . Reklamácia nahlásené po vyššie uvedenom termíne budú stopercentne zamietnuté . Okrem toho kupujúci je povinný preposlať kópiu protokolu nahlásenie škody Predávajúcemu . Predávajúci spolupracuje s dopravnými spoločnostiami: GEIS, DB Schenker a DHL.

d. pri zistení závad v neprítomnosti kuriéra , je zákazník poviden tieto závady nahlásiť predávajúcemu v čo najkratšom termíne ( max. 24 hodin od prevzatia zásielky ) . Ak zásielku preberá iná osoba, než je kupujúci, prosíme informujte túto osobu o potrebe overenie stavu zásielky .

Postup:

Na e-mail [email protected] pošlite prosím fotografie poškodeného tovaru spolu s popisom poškodenia. Na tomto základe bude reklamácia riešená naším

obchodným zástupcom, ktorý Vás bude kontaktovať.

V prípade  DB Schenker je treba otvoriť zásielku,  skontrolovať jú v prítomnosti kuriéra a spolu s ním vyhotoviť protokol o škode.

Kuriér DHL nie je povinný čakať kým si zásielku skontrolujete, a v takom prípade podmienkou pre prijate reklamácie je náhlasenie poškodenia v deň dodávky službam kuriérskej spoločnosti alebo v najbližšej pobočke DHL a zhotovenie protokolu o škode, v ktorom budú uvedené poškodené produkty. Neskoršie reklamácie nebuduú posúdené.

Po uskutočnení náhlasenia poškodenia zásielky je Kupujúci povinny odoslať kópiu protokolu škody Predavájucému.

5. V okamihu vydania objednaných vecí prechádzajú na Kupujúceho výhody a bremená spojené s objednanými vecami ako aj riziká vrátane rizika náhodnej straty alebo poškodenia objednaných vecí.

6. Kuriéri sú povinní vynášať po schodoch zásielky, ktorých hmotnosť neprekračuje 31,5 kg. Podľa prepravného práva kuriéri nie sú povinní vynášať ťažšie zásielky.

§ 7 Vrátenie tovaru.

1. Kupujúci má možnosť vrátiť kúpený tovar v priebehu 10 dní bez uvedenia príčiny, pod podmienkou, že tovar nebol používaný a obsahuje originálny obal vrátane štítkov a obsahuje kompletné vybavenie. 
V takomto prípade Kupujúci znáša len náklady na zaslanie tovaru Predávajúcemu na vopred určenú adresu.

 
K vracanému tovaru sa musí pripojiť potvrdenie o kúpe a vyhlásenie o zrušení kúpy s uvedením mena, priezviska, adresy a čísla účtu, na ktorý sa majú vrátiť peniaze.  V prípade platby kartou, peňaze budú vratené na kartu.

2. Pokiaľ chcete vrátiť tovar, vždy najprv kontaktujte Predajca (telefonicky či e-mailom) a ten Vám s Vami dohodne ďalší postup. (Odber zásielky, protokol o vrátení tovaru atď.)


UPOZORNENIE: neprijímame žiadne zásielky, ktoré nám boli zaslané na dobierku. 
Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade "Výrobkov na objednávku".

§ 8. Záruka za chyby
1. Pri uplatňovaní akýchkoľvek oprávnení z titulu záruky za chyby je Kupujúci povinný uviesť číslo objednávky, ktoré mu pridelil Predávajúci a predložiť potvrdenie o kúpe, dodať písomný opis zistenej chyby, zaslať kúpenú vec v originálnom obale alebo - v prípade, ak takýto obal nemá - v obale, ktorý zodpovedá vlastnostiam danej veci a druhu dopravy. V prípade, ak kúpená vec nie je dodaná v originálnom obale, riziko poškodenia alebo straty veci počas prepravy znáša výlučne Kupujúci. 
2. Záruka za chyby sa nevzťahuje najmä na:
- chyby, poškodenia, nesprávne fungovanie alebo zníženie kvality vecí kúpených Kupujúcim vzniknuté následkom náhodného alebo zámerného mechanického poškodenia, 
- poškodenia spôsobené nedbanlivým alebo nesprávnym používaním,
- poškodenia vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb vrátane zásahu servisu neoprávneného alebo neautorizovaného zo strany Predávajúceho alebo výrobcu, 
- poškodenia vecí, z ktorých boli odstránené alebo poškodené sériové čísla alebo iné označenia umožňujúce ich identifikáciu

- rozdiely vo vzhľade objednaných a dodaných výrobkov, ktoré vyplývajú z nesprávne nastavených parametrov monitora Kupujúceho

3. Pojem "chyba" sa nevzťahuje na údržbu, čistenie, výmenu alebo opravu opotrebovaných komponentov alebo súčastí, výmenu prevádzkových materiálov a pod.
4. Zasielanie reklamovaných tovarov výrobcovi alebo Predávajúcemu sa môže uskutočňovať výlučne prostredníctvom kuriérskych firiem určených alebo akceptovaných Predávajúcim. Náklady spojené so zaslaním reklamovaného výrobku znáša Kupujúci. Náklady súvisiace s odoslaním reklamovaného tovaru budú vrátené Kupujúcemu len v prípade, ak reklamácia bola uznaná v prospech Kupujúceho. UPOZORNENIE: neprijímame žiadne zásielky, ktoré nám boli zaslané na dobierku.

§ 9 Ochrana osobných údajov
1. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane osobných údajov podľa zákona zo dňa 29.08.1997 „O ochrane osobných údajov”. Podľa tohto zákona má Kupujúci právo na nahliadnutie do svojich údajov, na ich opravu ako aj na požiadanie o zastavenie ich používania. 
2. Kupujúci súhlasí a oprávňuje Predávajúceho na:
a. spracúvanie svojich osobných údajov Predávajúcim alebo subjektami, ktorým Predávajúci zadáva vykonanie činností potrebných na plnenie zmlúv uzatváraných medzi Kupujúcim a Predávajúcim; 
b. na podanie námietky proti spracúvaniu údajov Kupujúceho v prípadoch uvedených v čl. 23, ods. 1, body 4 a 5 tohto zákona.

§ 10 
Záverečné ustanovenia
1. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím zmluvy alebo zmlúv s Predávajúcim oboznámil s obsahom tohto Poriadku. 
2. Výber možnosti "súhlasím" znamená, že Kupujúci rozumie a súhlasí s podmienkami Poriadku a zmluvy uzavretej s Predávajúcim. Výber možnosti "nesúhlasím" znemožní nakupovanie v internetovom obchode Predávajúceho. S cieľom ujasniť význam ustanovení Poriadku a/alebo zmlúv uzatváraných s Predávajúcim, ktorým Predávajúci nerozumie, je potrebné kontaktovať Predávajúceho.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Poriadku. Objednávky podané do chvíle zverejnenia nového obsahu Poriadku sa budú riadiť predpismi jeho skoršej verzie.
4. Vo všetkých otázkach, ktoré obsah tohto Poriadku neupravuje, a ktoré sú spojené s uzatváraním zmlúv medzi Kupujúcim a Predávajúcim a/alebo využívaním internetového obchodu pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie a/alebo internetových stránok vedených Predávajúcim, sa použijú príslušné normy poľského práva.
5. Akékoľvek spory vzniknuté medzi Kupujúcim a Predávajúcim budú riešiť všeobecné súdy príslušné podľa sídla Predávajúceho.