Dodanie

Všetky objednávky z nášho obchodu www.obchod.dajar.sk sú realizované prostredníctvom GEISDHL alebo DB Schenker.

Každá zásielka odoslána z nášho skladu je kontrolovaná a balená cez 2 osoby, ktoré preverujú či výrobok nie je poškodený a nie má výrobné vady. Až po kontrole, je výrobok balený. Na každý balík je starostlivo prilepená lepiacá páska s logo našej firmy. Každá zásielka je pojištená a prepravená  podľa zvlaštných podmienok "Krehké".

 Doprava na území Slovenska

1. Pri objednávke tovaru do sumy 150 EUR brutto platia následujúce ceny:

- platby kreditnou kartou alebo platby na účet vopred   

- 8 EUR - zásielky do 19,99 EUR brutto

- 6 EUR - zásielky od 20 -69,99 EUR brutto

- 5 EUR - zásielky od 70 -149,99  EUR brutto

Pre všetky vyššie uvedené zásielky pri platbe na dobierku dopočítavame 1,5 EUR.

2. Dopravné náklady GRATIS - v prípade objednávky tovaru nad 150 EUR brutto.

 

II. Medzinárodná doprava na území Európy

1. Dopravné náklady GRATIS - v prípade objednávky tovaru nad 300 EUR brutto. 

 2. Dopravné náklady v prípade objednávky vo výške menej ako 300 EUR brutto podľa nižšie uvedenej tabuľky:

HODNOTA OBJEDN.DOPRAVA ZÓNA IDOPRAVA ZÓNA II

0,00 – 29,99 EUR

€ 15,00

€ 40,00

30,00 - 99,99 EUR

€ 10,00

€ 35,00

100,00 -199,99 EUR

€ 8,00

€ 25,00

200,00 -299,99 EUR

€ 6,00

€ 20,00

od 300,00 EUR

GRATIS

  GRATIS

 


 

3. UPOZORNENIE! Uvedené dopravné náklady do zahraničia neplatia pre výrobky zo sekcie „ZÁHRADA”. V tomto prípade sa náklady na zaslanie stanovujú individuálne.

 4. UPOZORNENIE! Zásielka na dobierku je možná (okrem Slovenska), len na území Nemecka a Českej republiky. Dlžná čiastka prijíma sa od príjemcu v mene danej krajiny.

5. Dopravné náklady závisia od zóny, v ktorej sa daná krajina nachádza. 

ZÓNA I: Belgicko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Švédsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Dánsko, Rumunsko.

ZÓNA II: Švajčiarsko, Cyprus.

6. Platba je realizovaná v mene euro.

7. V prípade zásielok mimo územie Európskej únie, znáša akékoľvek colné poplatky a iné dodatočné náklady Zákazník.

Doprava a dodávky

Väčšina objednávok je pripravená k odoslání do 24 hodin, ale vzhľadom k jedinečnosti našich produktov, niektoré z nich vyžiadujú dodatočný čas na ich premiestnenie, čo môže oneskoriť dodávku. Dodávka objednaných výrobkov sa uskutoční v termíne od 5 do 14 pracovných dní od dátumu podania objednávky Kupujúcim. Tovar "na objednávku" sa dodáva v termínoch dohodnutých medzi stranami.

V deň odoslánia Vašej objednávky obdržíte e-mail s potvrdením o odoslání zásielky, číslo nakladného listu a méno dopravnej  spoločnosti. Pohyb objednaného tovaru môžete sledovať na vebových stránkách kuriérskej firmy - stačí úviesť číslo nakladného listu.

Pri prevzatí objednaných vecí Kupujúci je povinný:

a. bezodkladne skontrolovať stav obalu a potvrdiť skutočné prevzatie zásielky. V prípade mechanického poškodenia obalu vyhotoviť protokol o škode spolu s kuriérom,
b. nezávisle od vyššie uvedeného – otvoriť zásielku a skontrolovať stav objednaných vecí v okamihu ich výdaja, ich zhodu s podanou objednávkou a uzavretou zmluvou.

Reklamácie, tykajúce sa poškodenia, ktoré vznikli behom dopravy, budú posúdené len vtedy, keď Kupujúci  náhlasi kuriérskej spoločnosti túto udalosť v určitom termíne. Predávajúci spolupracuje s dopravnými spoločnostiami: GEIS, DB Schenker a DHL.

GEIS - kuriér je povinný zostať pri zákazníkovi, kým rozbalí zásielku vtedy, ak je vonkajší obal nejak poškodený. Vtedy spíše zápis o škode.Reklamáciu možno náhlasiť prostredníctvom e-mailu na adresu reklamacie@geis.sk príp. písomnou formou prostredníctvom pošty na adrese spoločnosti: Geis SK s.r.o./ Geis Parcel SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05  Banská Bystrica.Telefónne čísla: Zákaznícke centrum: 18181,reklamačné oddelenie:  048/471 6541 ,   048/471 6544 , 0915/840604 alebo 0905/291253

V prípade  DB Schenker je treba otvoriť zásielku,  skontrolovať jú v prítomnosti kuriéra a spolu s ním vyhotoviť protokol o škode.

Kuriér DHL nie je povinný čakať kým si zásielku skontrolujete, a v takom prípade podmienkou pre prijate reklamácie je náhlasenie poškodenia v deň dodávky službam kuriérskej spoločnosti alebo v najbližšej pobočke DHL a zhotovenie protokolu o škode, v ktorom budú uvedené poškodené produkty. Neskoršie reklamácie nebuduú posúdené.

Po uskutočnení náhlasenia poškodenia zásielky je Kupujúci povinny odoslať kópiu protokolu škody Predavájucému.